N’Priz SH9i 175/65R14

ขนาดหน้ากว้างของยาง 175
ความสูงของแก้มยาง 65
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 14
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 82
พิกัดความเร็วที่กำหนด 282