N’Blue HD Plus+ 195/60R15

ขนาดหน้ากว้างของยาง 195
ความสูงของแก้มยาง 60
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 15
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 88
พิกัดความเร็วที่กำหนด 360