N’Priz SH9i 195/60R16

ขนาดหน้ากว้างของยาง 195
ความสูงของแก้มยาง 60
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 16
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 103
พิกัดความเร็วที่กำหนด 294