N’Fera SU4 205/50R17

ขนาดหน้ากว้างของยาง 205
ความสูงของแก้มยาง 50
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 17
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 93
พิกัดความเร็วที่กำหนด 320