N’Fera SU4 205/60R16

ขนาดหน้ากว้างของยาง 205
ความสูงของแก้มยาง 60
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 16
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 92
พิกัดความเร็วที่กำหนด 320