N’Fera SU1 215/55R17

ขนาดหน้ากว้างของยาง 215
ความสูงของแก้มยาง 55
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 17
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 98
พิกัดความเร็วที่กำหนด 400