N’Fera SU4 215/60R16

ขนาดหน้ากว้างของยาง 215
ความสูงของแก้มยาง 60
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 16
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 95
พิกัดความเร็วที่กำหนด 320