N’Fera SU4 225/40R18

ขนาดหน้ากว้างของยาง 225
ความสูงของแก้มยาง 40
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 18
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 92
พิกัดความเร็วที่กำหนด 320