N’Fera SU1 225/45R17

ขนาดหน้ากว้างของยาง 225
ความสูงของแก้มยาง 45
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 17
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 94
พิกัดความเร็วที่กำหนด 300