N’Fera SU1 225/50R17

ขนาดหน้ากว้างของยาง 225
ความสูงของแก้มยาง 50
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 17
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 98
พิกัดความเร็วที่กำหนด 300