N’Fera SU4 225/55R17

ขนาดหน้ากว้างของยาง 225
ความสูงของแก้มยาง 55
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 17
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 101
พิกัดความเร็วที่กำหนด 320