N’Fera RU1 225/65R17

ขนาดหน้ากว้างของยาง 225
ความสูงของแก้มยาง 65
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 17
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 102
พิกัดความเร็วที่กำหนด 320