N’Fera SU1 235/45R18

ขนาดหน้ากว้างของยาง 235
ความสูงของแก้มยาง 45
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 18
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 98
พิกัดความเร็วที่กำหนด 300