N’Fera RU1 235/55R19

ขนาดหน้ากว้างของยาง 235
ความสูงของแก้มยาง 55
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 19
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 105
พิกัดความเร็วที่กำหนด 320