N’Fera RU1 235/60R18

ขนาดหน้ากว้างของยาง 235
ความสูงของแก้มยาง 60
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 18
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 103
พิกัดความเร็วที่กำหนด 320