N’Fera SU1 245/35R19

ขนาดหน้ากว้างของยาง 245
ความสูงของแก้มยาง 35
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 19
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 93
พิกัดความเร็วที่กำหนด 300