N’Fera SU1 245/40R18

ขนาดหน้ากว้างของยาง 245
ความสูงของแก้มยาง 40
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 18
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 97
พิกัดความเร็วที่กำหนด 300