N’Fera SU1 245/40R19

ขนาดหน้ากว้างของยาง 245
ความสูงของแก้มยาง 40
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 19
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 98
พิกัดความเร็วที่กำหนด 300