N’Fera SU1 245/45R20

ขนาดหน้ากว้างของยาง 245
ความสูงของแก้มยาง 45
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 20
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 103
พิกัดความเร็วที่กำหนด 300