Roadian AT Pro RA8 265/60R18

ขนาดหน้ากว้างของยาง 265
ความสูงของแก้มยาง 60
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 18
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 110
พิกัดความเร็วที่กำหนด 560