Roadian HTX RH5 265/65R17

ขนาดหน้ากว้างของยาง 265
ความสูงของแก้มยาง 65
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อ 17
ดรรชนีการรับน้ำหนักบรรทุก 112
พิกัดความเร็วที่กำหนด 640